Paieška

Valid XHTML 1.1

A.Kazlauskas. 3 pasiūlymai komentuojantiems partijų reitingus

Stebint viešoje erdvėje pasirodančius politikos apžvalgininkų komentarus apie partijų reitingų tendencijas, nepaliauja stebinti viena kitai prieštaraujančių įžvalgų bei teorijų gausa. Visuomenei aptarinėjant pasirodžiusius balandžio mėnesio socialinių apklausų rezultatus, kilo keletas minčių, kaip pagelbėti daliai politikos komentatorių susiorientuoti Lietuvos politikos padangėje.

Pirmasis pasiūlymas. Man vis dar keista girdint kartais ir pakankamai išsilavinusius žmones ginčijantis dėl kokių neva priežasčių vienos partijos populiarumas kilo ar krito 1%. Pamenu, jog nuo pat pirmo kurso, vos ėmus studijuoti politikos mokslus, mums, studentams buvo kalama į galvą, jog sociologinės apklausos (jeigu jos atliekamos laikantis mokslinių reikalavimų) turi statistinę paklaidą.

Ekspertai nurodo, jog ji gali būti daumaž iki 3% dideliems skaičiams, apie 2% mažesniems ir apie 1,5% mažiausiems. Lietuvos pagrindinių partijų reitingai paprastai svyruoja tarp 5% ir 15%, tai paklaida apytikriai gali svyruoti nuo 1,5% iki 2%.

Kadangi apklausų komentatoriai vis pamiršta apie paklaidą, matau du būdu kaip tai išspręsti:

a) apie egzistuojančią paklaidą jiems kaskart teprimena patys žurnalistai;

b) apklausų darytojai, šalia gauto skaičiaus skliausteliuose, tepublikuoja ir paklaidos intervalą, pvz.: partijos X reitingas yra 15% (13-17%), o partijos Y reitingas yra 5% (3,5-6,5%).

skaityti toliau…

A.Kazlauskas. Europa nei atvira, nei saugi

Netrukus po to, kai europiečiai ėmė reikšti užuojautą Belgijai dėl islamistų atakų Briuselyje, Didžiosios Britanijos laikraštis The Independent publikavo straipsnį įdomia tema. Jo autorius iškėlė klausimą – kodėl tądien britų Downing streetas iškėlė Belgijos vėliavą, o prancūzai nudažė šios spalvomis savo Eiffelio bokštą, bet ignoravo teroristų ataką Ankaroje.

Papildant jo mintį, norėtųsi paklausti tų, kurie pernai sausį platino šūkį #JeSuisCharlie, lapkritį dabinosi prancūzų, o praeitą savaitę jau belgų vėliava. Kodėl panašių akcijų nesiimate po jau minėtų išpuolių Turkijoje arba praeitą savaitgalį Pakistane? Arba po reguliarių teroristinių aktų Irake, Sirijoje, jau nekalbant apie Afriką?

Deja, The Independent žurnalistas į savo klausimą atsakymų nepateikia. Neaišku, ar jis jo tiesiog nežino ar tiesiog vengia, mat galimi atsakymai gali būti pernelyg politiškai nekorektiški.

Man, tuo tarpu, peršte peršasi vienintelė logiška mintis: mes, europiečiai, taip jautriai reaguojame į prancūzų ir belgų nelaimes ir esame praktiškai abejingi musulmonų kraštų kančioms, nes europiečiai mums yra savi, o anie – svetimi.

Aišku, nemaža dalis gali pasipiktinę pamanyti: „gi Europa – tai tolerancijos ir saugumo citadelė, čia taikiai gali sugyventi visos pasaulio kultūros“. Bėda, jog tai skamba labiau kaip savitaigos šūkis, pasimetusiems vieningos Europos kūrėjams raminti, o ne realus, tikrovę atspindintis teiginys.

Vienas po kito tebesitęsiantys politiškai motyvuoti islamistų agresijos pliūpsniai, Europoje po truputį augina nerimo atmosferą. Nors gal ne tiek patys teroristiniai aktai, kiek su realybe kontrastuojantis abejingas Europos politinio elito tonas po kiekvieno, jau eiliniu tapusio, smurto protrūkio.

skaityti toliau…

A.Kazlauskas. Putinas dar nepakeitė Obamos

Pacifism is objectively pro-Fascist. This is elementary common sense. If you hamper the war effort of one side you automatically help that of the other.

George Orwell, ‘Pacifism and the War’

Perskaičiau Lino Kojalos komentarą „Putinas pakeitė Obamą“ ir susimąsčiau – nejaugi? Kol kas iš Baracko Obamos lūpų negirdime nei atvirų pripažinimų klydus, nei rimtų pokyčių jo retorikoje ar mąstysenoje. Galbūt JAV tyliai po truputį keičia savo politiką, tačiau viešumoje Obama dar neišsižadėjo savo buvusios politikos.

Vadovauti JAV jis atėjo su labai naivia, tačiau daugelio pažangiečių-utopistų itin pamilta mintimi: pakeisti pasaulio politiką, padaryti ją skaidrią, žmogišką, demokratišką. Jis ir jo bendražygiai šventai tikėjo ir turbūt tebetiki, jog jei kažko labai nori ir sieki – anksčiau ar vėliau tai taps realybe.

Skelbdamas restarto politiką Kremliui, atitraukdams karius iš islamo kraštų bei peržiūrėdamas JAV politiką su tradiciniais sąjungininkais (Izraeliu, Egiptu, Lenkija etc.), Obama tikėjosi padėsiantis tvirtus pamatus pasaulinei taikai. Už ką avansu netgi gavo Nobelio taikos premiją. Ilgainiui jis pajuto, jog tarptautinėje politikoje skaidrumo, žmogiškumo ar demokratijos principai stipriai nusileidžia karinės-politinės galios dėsniams. Vis dėlto, ar tikrai pasikeitė Obamos tikėjimas pacifizmu?

skaityti toliau…

Vladimiras Laučius: „ES politika prieštarauja pačios Europos interesams“

Apie tariamą Europos Sąjungos humanizmą, Angelos Merkel politinį hara-kiri bei „verkiu, vadinasi esu“ tipo liberalizmą su politikos apžvalgininku Vladimiru Laučiumi kalbėjosi Algirdas Kazlauskas.

– Sirijos pilietinis karas vyksta jau penktus metus. Ilgą laiką Europos Sąjunga (ES) gan abejingai žiūrėjo į ten vykdomus nusikaltimus žmogiškumui. Šią vasarą, kai žmonės nuo nepaliaujamo Basharo al-Assado teroro ėmė masiškai bėgti Europon, ES vadovai iš abejingų stebėtojų virto humanistais, kviečiančiais visus nuskriaustuosius pas save. Kaip galima būtų paaiškinti šį virsmą?

– Manau, ES niekada nebuvo visiškai abejinga stebėtoja. Kita vertus, ji visada išpažino tam tikrą humanizmo atmainą. Šiuo atžvilgiu niekas nepakito: ji išlieka savitai humanistinė ir pacifistinė, nesistengdama daryti realios įtakos konfliktiniams regionams Magribe ir Artimuosiuose Rytuose.

Problemų sprendimas šiuose regionuose reikalautų geopolitinio mąstymo ir jėgos naudojimo, verstų vadovautis ne tik gražiais idealais, bet ir realistiniais galios politikos orientyrais. Tačiau kairuoliško pacifizmo ir abstraktaus humanizmo persmelkta ES apsimeta gyvenanti pasaulyje, kuriame galima apsieiti be geopolitikos, praktinės išminties ir kariuomenių, kitaip tariant – be stuburo, raumenų ir galvos, tik su labai jautria širdimi, plakančia teletabių šokio ritmu.

ES gali toliau miegoti ramia sąžine ir sapnuoti savo humanistinius sapnus, nes ne ji sukėlė visa tai, kas vyksta Libijoje, Sirijoje, Afganistane, Irake. Negalima kaltinti ES dėl to, kad tose šalyse liejasi kraujas, o daugelis žmonių gyvena sunkiai pakeliamomis sąlygomis. Atsakomybė pirmiausiai tenka minėtų islamo kraštų visuomenėms, pasirinkusioms prievartos, žiaurumo, nepagarbos asmens gyvybei ir orumui kelią, nesugebančioms užtikrinti tvarios taikos ir gerovės, kurti, o ne griauti civilizaciją.

ES politikos problema yra toli gražu ne ta, kad ji abejingai anksčiau kažin ko nenuveikė dėl Azijos ir Afrikos, o dabar humanistiškai kažin ką jau veikia dėl nuskriaustųjų. ES politikos problema yra ta, kad ji senokai tapo abejinga arba net priešiška pačios Europos interesams. Trumpai ir paprastai tariant, ji kryptingai slopina europiečių savisaugos instinktą ir Vakarų civilizacijos pranašumo ideologiją, be kurios mūsų civilizacijos pagrindai virsta beveik nebelankomo muziejaus apdulkėjusiais eksponatais.

skaityti toliau…

A.Kazlauskas. Pavojingiausias teroristas Sirijoje – Basharas al-Assadas

Praeitą savaitę Kremlius pradėjo karinę operaciją Sirijoje, prieš tai Jungtinėse Tautose (JTO) pranešęs, jog buria „tarptautinę koaliciją prieš terorizmą“. Ją kol kas sudaro tik pati Maskva ir buvęs Sirijos (nes tokios valstybės faktiškai nebėra) diktatorius Basharas al-Assadas. Pernai kažkuo panašią koaliciją prieš terorizmą subūrė ir JAV. Vakaruose ėmus plisti Pasaulinio kalifato narių vykdomų egzekucijų vaizdams, JAV ir partneriai netruko juos įvardinti teroristais ir pradėjo baudžiamąją kampaniją iš oro. Vis dėlto, vienas klausimas lieka atviras – nejau Kalifatas yra vienintelė teroristinė organizacija veikianti Sirijoje?

Kas yra teroristas?

Po 2001 m. Rugsėjo 11-osios dienos teroristinių aktų JAV Vakarų pasaulis apie terorizmą kalba beveik nuolatos. Nepaisant daugybės praktinių terorizmo pavyzdžių bei įvairialypių jo teorinių apibrėžimų, daugelis politikų bei politikos analitikų pritaria Jungtinių Tautų (JTO) dokumentuose užfiksuotiems pagrindiniams principams, ką derėtų vadinti terorizmu.

2004 m. tuomečio JTO generalinio sekretoriaus Kofi Annano pateiktoje ataskaitoje yra rašoma, jog terorizmas tai „bet koks veiksmas, kuriuo buvo siekiama civilių mirties ar sunkių kūno sužalojimų su tikslu įbauginti visuomenę arba priversti valdžią ar tarptautinę organizaciją padaryti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo bet kokio veikimo“. Kitaip tariant, teroristais galima vadinti asmenis, kurie savo politinių tikslų siekia fiziškai žalodami arba žudydami civilius žmones.

Turint omenyje JTO statusą politikoje, šis apibrėžimas yra universalus, o jo taikymas yra vienodas visoms pasaulio šalims. Deja, tikrovėje nėra taip, kaip turėtų būti.

Sisteminga Kremliaus propaganda, vykdyta nuo pat revoliucijos Sirijoje 2011 m. pradžios, įtikino Vakarų žiniasklaidą bei didelę dalį visuomenės al-Assado pajėgas vadinti Sirijos vyriausybe (nors jis jau seniai nekontroliuoja nei pusės buvusios šalies teritorijos), o jo priešininkus – teroristais arba geriausiu atveju opozicija (nors pats al-Assadas pagal visus parametrus yra kuo tikriausias teroristas).

Sunku patikėti, tačiau respektabiliausios Vakarų žiniasklaidos kompanijos iki pat šiol pasąmoningai antrina Kremliaus propagandistų suformuluotai pasakai apie „al-Assado vyriausybę bei prieš ją kovojančius teroristus“. Tuo tarpu įrodymų, kad al-Assadas ir jam pavaldžios grupuotės yra nekas kita, o teroristai, kasdien sparčiai daugėja.

skaityti toliau…